Uw privacy A.V.G.

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 2018
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) van kracht. De regels omtrent gebruik van persoonsgegevens worden aangescherpt om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Wij willen uw privacy zo goed mogelijk waarborgen. De informatie die wij over u en uw dieren hebben wordt bij ons daarom met een grote zorgvuldigheid behandeld.

WELKE GEGEVENS HEBBEN WIJ VAN U?
De gegevens die wij van u hebben zijn altijd door uzelf en vrijwillig aan ons verstrekt.
We vragen slechts die gegevens die noodzakelijk zijn voor ons om onze administratie goed te kunnen laten functioneren.

Bij een inschrijving worden de volgende gegevens in ons computersysteem opgenomen:
-De naam van uw huisdier.
-De diersoort.
-De geboortedatum van uw dier.
-Het eventuele ras van uw dier.
-De kleur van uw huisdier.
-Het chipnummer van uw dier.
-Het paspoortnummer van uw dier.
-Het geslacht van uw dier.
-Uw voorletter(s) en achternaam.
-Uw adresgegevens.
-Uw telefoonnummer(s).
-In bijzondere gevallen uw e-mailadres.

WAARVOOR WORDEN UW GEGEVENS DOOR ONS GEBRUIKT?
De door u verstrekte gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:
-Om u een herinneringskaart te sturen voor de vaccinatie(s) van uw dier(en).
-Om u een factuur te sturen.
-Om u op de hoogte te houden van informatie over de praktijk.
-Om telefonisch contact met u op te nemen over uw huisdier(en).
-Om informatie door te geven aan een specialist.
-Om informatie door te geven aan een laboratorium.
-Om informatie door te geven aan een apotheek.
-Om informatie door te gegeven aan een huisdierenuitvaartcentrum bij overlijden van uw dier.
-Om specifiek op uw dier afgestemd dieetvoer te bestellen.

VERSTREKKING VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN
Wanneer derden informatie aan ons vragen over u en/of uw huisdieren verstrekken wij die niet, tenzij wij hiertoe wettelijk worden verplicht.
Wanneer u wenst dat wij informatie aan derden verstrekken dient u ons daarvoor vooraf uw toestemming te verlenen.

INZAGE
U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens die wij van u hebben.

WIJZIGINGEN GEGEVENS
Uiteraard is het belangrijk dat de gegevens die wij van u hebben up-to-date zijn. Als er wijzigingen optreden in uw gegevens, stelt u ons daarvan dan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

BEZWAAR
Wanneer u bezwaar heeft tegen voornoemde werkwijze, of een gedeelte ervan, dan kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken.

VEILIGHEID
We vinden het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn en we doen daarom onze uiterste best uw gegevens zo veilig mogelijk te bewaren.
De software waar wij uw gegevens op bewaren werkt via een beveiligde verbinding en deze is slechts toegankelijk door middel van een wachtwoord.

KLACHT
Wanneer u van mening bent dat wij op een onjuiste wijze omgaan met uw gegevens, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen.
Wanneer u vindt dat wij desalniettemin onzorgvuldig met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID
Wanneer er wijzigingen zullen optreden in dit beleid zullen wij u daarvan op deze pagina in kennis stellen.

© 2021 | CMS & webdesign by Accept-IT