vaccinaties voor konijnen

Vaccineren van konijnen

We zien met enige regelmaat acute sterfte onder zowel tamme als wilde konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de konijnen zijn gestorven als gevolg van VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) genoemd.
Een geïnfecteerd konijn zal meestal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte voor ze vrij plotseling sterven.
VHD is bijzonder besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dit verspreidt zich door direct contact tussen de konijnen onderling maar ook via urine, uitwerpselen, water, voedsel (pluk geen gras etc), kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Het RHD-virus is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.
Van het RHD-virus zijn twee varianten bekend: het RHD1-en het RHD2-virus. Reden waarom het belangrijk is te weten welke virusvariant nu een rol speelt:
De tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting en het overlijden van het konijn is bij een RHD2-infectie langer (gemiddeld 3-5 dagen) dan bij RHD1 het geval is. Het virus krijgt daardoor meer tijd om zich te verspreiden.

Onder de onderzochte konijnen waarbij VHD werd geconstateerd bevonden zich ook konijnen die gevaccineerd waren tegen VHD (RHD1). Hierdoor werd het aannemelijk dat er nu sprake was van een infectie met het RHD2-virus. Om te bevestigen welk virus bij de sterfte betrokken was is verder onderzoek uitgevoerd.
Op 16 december 2015 is bevestigd dat deze zes onderzochte konijnen uit Utrecht en de regio Nijmegen inderdaad zijn overleden als gevolg van een infectie met het RHD2-virus. Daarnaast zijn er nog enkele andere konijnen onderzocht door de afdeling Veterinaire Pathologie waarin een beeld is gevonden dat sterk wijst op dezelfde infectie. Bij deze dieren zal ook aanvullend onderzoek worden gedaan om aan te tonen om welke RHD-variant het gaat.

Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD1-virus, wordt geadviseerd het konijn jaarlijks te vaccineren met een vaccin als bijvoorbeeld het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin. Dit vaccin geeft een goede bescherming tegen myxomatose en de gebruikelijke variant van het RHD-virus (RHD1).
Het vaccin biedt echter géén bescherming tegen RHD2. Hiervoor is een tweede vaccinatie nodig.
Deze beide entingen werken een jaar.

Wilt u uw konijn laten vaccineren? Maakt u dan even telefonisch een afspraak. 

© 2020 | CMS & webdesign by Accept-IT