Titerbepaling met VacciCheck

TITERBEPALING MET VACCICHECK

Honden worden tegen verschillende ziektes gevaccineerd:
het canine parvovirus (CPV)
het canine distempervirus (CDV= hondenziekte)
het canine adenovirus (CAV= besmettelijke leverziekte)
Leptospirose (Ziekte van Weil)
(voornoemde vier vaccins vormen samen de zgn. complete cocktailvaccinatie)
en eventueel besmettelijke hoestziekte (kennelhoest).

Ons beleid ten aanzien van het vaccineren
Wij vaccineren voldoende maar niet overbodig;
De vaccins tegen het canine parvovirus, het canine distempervirus en het canine adenovirus werken minimaal drie jaar en tegen deze ziektes hoef je niet ieder jaar te vaccineren.

De vaccinaties tegen de Ziekte van Weil en eventueel besmettelijke hoestziekte, dienen echter wel ieder jaar te worden gegeven omdat de bescherming van het vaccin tegen deze ziektes niet langer aanhoudt dan een jaar.

Als pup krijgt de hond op de leeftijd van negen en twaalf weken een complete cocktail. Op de leeftijd van een jaar wordt deze cocktail herhaald om te zorgen dat er voldoende afweerstoffen worden opgebouwd. De daaropvolgende twee jaren kan worden volstaan met het enten tegen alleen de Ziekte van Weil. Het daaropvolgende jaar (als uw hond vier jaar is) wordt de complete cocktail weer gegeven.
Met dit vaccinatiebeleid weten we zeker dat we het veilig doen: dat we de dieren niet teveel belasten met vaccinaties, dat we de dieren geen onnodige risico's laten lopen en ze een goede bescherming bieden.

Titerbepaling
Uit onderzoek is gebleken dat de bescherming van de vaccinatie tegen het parvovirus, het distempervirus en het adenovirus langer KAN aanhouden dan de drie jaren die in de regel worden aangehouden.

Het is mogelijk om door middel van een bloedonderzoek een titerbepaling te doen om te bepalen of er nog voldoende afweerstoffen aanwezig zijn tegen
het canine parvovirus (CPV),
het canine distempervirus (CDV= hondenziekte)
het canine adenovirus (CAV= besmettelijke leverziekte).

Als uit de titerbepaling blijkt dat er nog genoeg antistoffen aanwezig zijn dan is het niet nodig uw hond dat jaar te vaccineren tegen de voornoemde drie virussen.

Zoals vermeld dienen de vaccinaties tegen de Ziekte van Weil en eventueel besmettelijke hoestziekte wel ieder jaar te worden gegeven omdat de bescherming van het vaccin tegen deze ziektes niet langer aanhoudt dan een jaar.

Pups
Pups worden gevaccineerd op de leeftijd van 6, 9 en 12 weken.
Het is mogelijk om een titerbepaling te doen bij pups op de leeftijd van 16 weken om te onderzoeken of er voldoende antistoffen aanwezig zijn. In de regel is dit wel het geval maar er zijn uitzonderingen. Wanneer na een titerbepaling blijkt dat er onvoldoende antistoffen aanwezig zijn, dan dient te pup opnieuw te worden gevaccineerd.

De VacciCheck
Wanneer u besluit uw hond te laten titeren, dit zal meestal zijn als uw hond ongeveer vier jaar oud is omdat dan de volledige cocktail weer gegeven dient te worden, dan kunt u het beste telefonisch een afspraak maken.
We nemen voor de test enkele druppels bloed af bij uw hond. U kunt uw hond dan meteen weer mee naar huis nemen.
Vervolgens wordt dit bloed door ons gecontroleerd op antistoffen door middel van de VacciCheck. Wij nemen hierna telefonisch contact met u op om de uitslag te bespreken. Wanneer er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn dan wordt in het vaccinatieboekje de vaccinatie voor een aantal jaren (afhankelijk van de uitslag) afgetekend. Wanneer uit de uitslag blijkt dat er niet voldoende antistoffen aanwezig zijn dan dient uw hond opnieuw te worden gevaccineerd.

Feit blijft dat uw hond ieder jaar de vaccinatie tegen de Ziekte van Weil en eventueel besmettelijke hoestziekte moet krijgen omdat deze nu eenmaal niet langer werkt dan een jaar.

Voor wie?
De Vaccicheck kan gedaan worden bij iedere hond.
De check is met name geschikt voor honden die bij een eerdere vaccinatie een overgevoeligheidsreactie hebben laten zien of honden die door ziekte een slechte weerstand hebben.
Eigenaren die alleen willen vaccineren als is aangetoond dat de hond te weinig antistoffen heeft kunnen de check uiteraard ook laten uitvoeren. Het juiste moment om dit te doen is als de hond vier jaar is omdat dan de volledige cocktail weer gegeven moet worden volgens het reguliere schema.

Wanneer?
Iedere laatste woensdag van de maand kunt u bij ons een titerbepaling laten doen.

Kosten
Het laten titeren van uw hond kost € 42,50.
Houdt u er rekening mee dat de vaccinaties tegen de Ziekte van Weil en (eventueel) besmettelijke hoestziekte wel nog ieder jaar gegeven dienen te worden omdat deze ziektes niet getiterd kunnen worden.

© 2021 | CMS & webdesign by Accept-IT